Jubilarissen gehuldigd!

Door Covid-19 staan ook bij MaasMuziek de activiteiten het laatste jaar noodgedwongen op een laag pitje, maar de jubilarissen zijn natuurlijk niet vergeten. Later dan gepland was en tevens in een andere setting wegens de Covid-19 regelgeving, heeft MaasMuziek op dinsdag 8 juni jl. na afloop van de repetitie van het harmonieorkest eindelijk 5 leden mogen huldigen.

Renske Spaanderman is 12 ½ jaar lid van MaasMuziek. Rianne Hoogvliet, Wouter van der Heiden en Annelies Jense werden gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap van de vereniging. Uit handen van voorzitter Ap van der Waal ontvingen deze 4 leden de bijhorende speld van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en uiteraard een mooie bos bloemen.

Als laatste werd Arie den Boer sr. gehuldigd, die op 29 september 1969 lid is geworden en dus ruim 50 jaar lid is van MaasMuziek. Destijds is hij lid geworden van muziekvereniging Wilhelmina uit Maasdam, waaruit samen met Harmonie Puttershoek na een fusie MaasMuziek is voortgekomen. Arie den Boer stond ook aan de fundering van deze fusie. Naast drummer vervulde Arie ook vele jaren bestuursfuncties, waaronder het voorzitterschap van het toenmalige Wilhelmina. Uiteraard ontving ook Arie den Boer de bijbehorende speld van de KNMO en natuurlijk ook een mooie bos bloemen.

Van links naar rechts: Arie den Boer Sr., Annelies Jense, Rianne Hoogvliet, Wouter van der Heiden en Renske Spaanderman