Privacy

Privacy Verklaring MaasMuziek:
Muziekvereniging MaasMuziek is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.maasmuziek.nl; info@maasmuziek.nl
Correspondentieadres: Henri Dunantstraat 5, 3263 SG Oud-Beijerland

(Persoons)gegevens die wij verwerken:
MaasMuziek verwerkt uw (persoons)gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Datum start lidmaatschap
– Datum einde lidmaatschap
– Muziekinstrument wat bespeeld wordt
– Contactgegevens en bankrekeningnummer van ouders en/of verzorgers van leden jonger dan 16 jaar

Foto’s welke van leden worden gemaakt tijdens evenementen/concerten, worden soms gebruikt op onze website, in krantenberichten en/of social media en opgeslagen in het online album van MaasMuziek op Flickr. Bij ernstige bezwaren hiertegen kunt u contact met ons opnemen via info@maasmuziek.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij (persoons)gegevens verwerken:
MaasMuziek verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:
– Het voeren van een ledenadministratie
– Het afhandelen van uw contributiebetaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om als vereniging te kunnen functioneren
– Om de muzieklessen te kunnen organiseren

Geautomatiseerde besluitvorming:
MaasMuziek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MaasMuziek) tussen zit. MaasMuziek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Digitale Ledenadministratie; Website MaasMuziek; Facebookpagina MaasMuziek, Instagram MaasMuziek en YouTube-kanaal MaasMuziek.

Hoe lang we (persoons)gegevens bewaren:
MaasMuziek bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van (persoons)gegevens:
Alle (persoons)gegevens die worden bijgehouden in de ledenadministratie worden ook na het einde van het lidmaatschap van een lid bewaard, omwille van archief, historie vereniging, lustra en mogelijkheid om oud-leden te kunnen informeren. Op eerste verzoek daartoe van een oud-lid zullen zijn (persoons)gegevens alsnog verwijderd worden binnen 4 weken.
Contributiegegevens worden na 7 jaar vernietigd. Inschrijfformulieren worden achter slot en grendel bewaard en niet vernietigd omwille van de handtekeningen die daarop staan, tenzij op eerste verzoek daartoe van een (oud-)lid.

Delen van (persoons)gegevens met derden:
MaasMuziek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MaasMuziek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, welke wij gebruiken:
MaasMuziek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door MaasMuziek. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw (persoons)gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw (persoons)gegevens sturen naar info@maasmuziek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen:
MaasMuziek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maasmuziek.nl.

 

Privacy verklaring Muziekvereniging MaasMuziek – 24.05.2018