Jeugdleden geslaagd voor A- of B-examen!

Jeugdleden geslaagd voor A- of B-examen!

Op dit moment hangt er in Nederland bij veel huizen het “rood-wit-blauw” of een ander soort vlag uit, om te vieren dat het centraal eindexamen is gehaald. Ook bij de leerlingen van MaasMuziek die zaterdag 12 juni jl. hun muziekexamen hebben afgelegd kan de vlag uit: zij zijn allen geslaagd.

Het muziekexamen is onderdeel van de muzieklessen die worden gevold, volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Hierbij krijgt iedere leerlingen les van een deskundig vakdocent en leren zij om een muziekinstrument te bespelen. Daarnaast is er ook de nodige theorie dat geleerd moet worden, daarom bestaat een compleet examen ook uit 2 delen: een theoretisch (schriftelijk) en praktijk gedeelte. Zaterdag vond het praktijk gedeelte plaats, het laatste gedeelte van het examen. Voor een aantal leerlingen heeft het lang geduurd voordat zij eindelijk hun praktijk examen konden doen, wegens Covid-19 was het examen reeds 3 maal, soms kort van tevoren, geannuleerd. Maar het wachten is beloond, want Nina Penninkhof, Lars ten Napel en Caroline Groenweg zijn geslaagd voor hun A-Examen. Lucca Lagerburg en Matthias Barendrecht zijn geslaagd voor hun B-Examen, waarbij Matthias met een gemiddelde van een 9 tevens het predicaat “met lof” (cum laude) aan zijn diploma kreeg toegevoegd. Een mooie prestatie van alle leerlingen.

Na bijna een half jaar digitaal lesgeven, kunnen de muzieklessen bij MaasMuziek nu ook weer op reguliere wijze worden uitgevoerd. Uiteraard binnen de geldende Covid-19 maatregelen en regelgeving. Het is weer mogelijk om nieuwe leerlingen te verwelkomen en die zijn bij MaasMuziek van harte welkom. Het is mogelijk om uit te proberen welk instrument past middels een gratis proefles. Een scala aan instrumenten die horen in een harmonieorkest zijn beschikbaar, zoals bijvoorbeeld dwarsfluit, saxofoon, trompet, hoorn, bariton, trombone, klarinet en slagwerk. Maar ook heeft MaasMuziek een hobo en fagot beschikbaar. Voor meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met Daniëlle Barendrecht: opleiding@maasmuziek.nl.